7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Bài Viết Về Sống Đạo

Trong cuộc họp báo trưa ngày 11/10/2023, báo cáo về công việc của Đại Hội Thượng Hội Đồng trong chiều ngày 10 và sáng ngày 11/10/2023, ông Paolo Ruffini, chủ tịch Ủy Ban Thông Tin của Đại Hội Thượng Hội Đồng cho biết các đề tài được thảo luận là các cuộc xung đột trên thế giới, sự nghèo đói, tệ nạn lạm dụng, căn tính giới tính, di dân.
Vatican News Đọc tiếp ...

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle
VATICAN CITY — Những thành viên của Đại Hội Đồng Giám Mục tề tựu tại Rome không phải để thi hành một kế hoạch cải cách, nhưng để đồng hành như một giáo hội để suy tư về ý muốn của Chúa trong thời nay, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế trong Thánh Lễ mở đầu cuộc hội họp. Đọc tiếp ...

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic.
VATICAN CITY- Giáo Hội Công Giáo, trong khi tiến hành “mục vụ một cách khôn ngoan thận trọng,” nên suy xét có những thể cách nào để chúc lành cho những người đồng tính mà không làm thay đổi giáo huấn của giáo hội về hôn phối, Đức Gíao Hoàng Phanxico nói thế. Đọc tiếp ...

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong mạng Word on Fire của Giám Mục Robert Barron.
Có bao giờ bạn tình cờ gặp lại một người bạn cũ, một người bạn không gặp đã nhiều năm, và người bạn ấy có vẻ đẹp đặc sắc? Bạn tự nhủ, “Ta thật sự không nhớ người ấy đẹp như thế nào!” Cũng có thể bạn nghe được một bản nhạc từ hàng chục năm trước, mở lớn volume, và cảm thấy ngất ngây.” Đọc tiếp ...

Các Bài Viết Cũ