7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Thánh Lễ Đầu Năm và Vui Xuân của Cộng Đoàn Thánh Giuse, Xuân Bính Thân 2016

XEM HÌNH
Trung Thu 2015
Chuẩn bị đón xuân 2016
Trung Thu 2015
Gói Bánh ăn tết 2016
Giang Sinh 2015
Diễn Nguyện Giáng Sinh 2015
Trung Thu 2015
Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015
Trung Thu 2015
Tết Trung Thu 2015
Kieu 2015
Kiệu Đức Mẹ 2015
Hoi Cho 2014
Hội Chợ Hè 2014
Tet 2014
Thánh Lễ Đầu Xuân 2014
Tet 2014
Tet At Pre-K 2014
Kiệu Đức Mẹ 2014
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2014
Kiệu Đức Mẹ 2013
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2013
Kiệu Đức Mẹ 2013
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2013
Kiệu Đức Mẹ 2013
Ban Tiếp Tân Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2013
Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2010
Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2010
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn
Kiệu Đức Mẹ và Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2010
Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2010
Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2010
Ban Thường Vụ TTTN Tuyên Hứa Nhiệm Kỳ 2010-2012
Ban Thường Vụ TTTN Tuyên Hứa Nhiệm Kỳ 2010-2012
New Year 2010
Thánh Lễ Đầu Xuân
New Year 2010
Gói Bánh 2010
Christmast 2007
Hình Ảnh Kiệu Đức Mẹ
retreat 2007
Hình Ảnh Ca Đoàn CTTĐVN
Bổn Mạng 2007
Bổn Mạng 2007
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2006
Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn 2006
Thắp nến hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam
Thắp nến hiệp thông
với Giáo Hội Việt Nam
Vui Xuân Mạu Tý 2008
Vui Xuân Mạu Tý 2008