7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Như anh chị em biết, Thống đốc của chúng ta đã ký đạo luật trong đó có nội dung định nghĩa lại hôn nhân tại tiểu bang Washington. Một cuộc vận động lấy chữ ký đang được tiến hành nhằm nêu vấn đề trước các cử tri trong tiểu bang vào tháng Mười Một. Đọc tiếp ...