7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Giờ Lễ và Các Nghi Thức

Thánh Lễ Chúa Nhật: 4:00 PM
- Nghi thức Hoà Giải lúc 3:30 PM trước Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần

Thứ Sáu Hàng Tuần: 7:00 PM
- Thứ Sáu đầu tháng sẽ có Chầu Mình Thánh Chúa trước Thánh Lễ.

Rửa Tội Trẻ Em
- Mỗi Chúa Nhật thứ ba trong tháng. Xin liên lạc với ban Rửa Tội 1 tháng trước ngày rửa tội.

Xức Dầu & An Táng
- Bất kỳ lúc nào. Xin liên lạc cha hoạc Ban Điều Hành Giáo Xứ. Khẩn cấp xin gọi (253) 583-6296.

Hôn Phối
- Cần liên lạc với Cha hoạc Ban Điều Hành 8 tháng trước ngày cử hành hôn lễ.

Giáo Lý
- Xin liên lạc với Sơ Theresa Phượng để biết thêm chi tiết.Thông Tin Mục Vụ
Các phiên phục vụ trong các ngày lễ lớn: Chúa Nhật Lễ Lá - Nghi Thức Tuần Thánh – Lễ Phục Sinh - Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn


1 - Chúa Nhật Lễ Lá (20/3/2016):

• Diễn nguyện Đường Thương Khó: TNTT và Sơ Mai Trinh
• Kiệu Lá: Hội Con TC Giuse dựng lều, chuẩn bị bàn làm phép lá, phát lá và hướng dẫn đường đi kiệu
• Ca đoàn: CĐ CTTĐVN phụ trách
• Ban Âm Thanh Ánh Sáng: chuẩn bị âm thanh ngoài trời cho diễn nguyện và kiệu lá
• Bài Thương Khó trong Thánh Lễ: hai ca đoàn phụ trách.


2- Thứ Năm Tuần Thánh:

• Nghi Thức Rửa Chân:12 giáo dân tham dự nghi thức gồm: đại diện 6 Giáo Khu và 6 Hội Đoàn (Hội Con Đức Mẹ, Hội Con TC Giuse, Hội Legio, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, Hội Thánh Linh và Đoàn TNTT)
• Chuẩn bị bàn thờ tạm để Chầu Thánh Thể (basement): Anh Thiên và TNTT
• Dọn và dẹp bàn ghế tại nơi Chầu Thánh Thể (basement): Hội Con TC Giuse
• Phụ trách các phiên Chầu:
9:00pm – 9:30pm: Ca Đoàn CTTĐVN
9:30pm – 10:00pm: Ca Đoàn Emmanuel – Đoàn TNTT – Trường Việt Ngữ
10:00pm – 10:30pm: Hội Con Đức Mẹ và Hội Legio
10:30pm – 11:00pm: Hội Thánh Linh
11:00pm – 11:30pm: Hội Tông Đồ CN và Hội Con TC Giuse


3 - Thứ Sáu Tuần Thánh:

• Nghi thức Hôn Thánh Giá: Hội Con Thánh Cả Giuse hướng dẫn
• Hát bài Thương Khó: Hai ca đoàn.
• Không có Ngắm 15 Sự Thương Khó


4.- Lễ Vọng Phục Sinh (26/3/2016):

• Hội Con TC Giuse: phụ giúp với các ushers
• Đoàn TNTT: phụ trách phát nến và thu nến lại
• Hát lễ: Hai ca đoàn phối hợp với các ca đoàn trong Giáo Xứ
• TTV Thánh Thể, TTV Lời Chúa: phối hợp với Giáo Xứ (Sơ Trinh)
• Đọc Lời Nguyện Giáo Dân (phối hợp với Giáo Xứ): 2 người, đại diện Ca Đoàn CTTĐ VN và Trường Việt Ngữ
• Dâng Của Lễ (phối hợp với Giáo Xứ): 2 người , Ban Tài Chánh – Ban Xã Hội.


5 - Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa: (Chúa Nhật 3/4/2016)

• Kiệu và lần chuỗi Lòng Thương Xót – lúc 3:15pm?
• Ca Đoàn Các Thánh TĐ VN phụ trách hát khi đi kiệu và hát lễ
• Đội Trống khi đi theo kiệu
• Thánh Lễ Lòng Thương Xót: 4:00pm
• Khiêng kiệu: Đoàn TNTT.
• Chuẩn bị đường kiệu và hướng dẫn: Hội Con TC Giuse
• Thiết kế kiệu: Anh Quyên
• Ban Âm Thanh: chuẩn bị âm thanh ngoài trời
• Dâng của lễ: Ca đoàn Emmanuel


6.- Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn (Chúa Nhật 1/5/2016)

• Kiệu Đức Mẹ: Đoàn TNTT & Đội Dâng Hoa.
• Kiệu Thánh Cả Giuse: Hội Con TC Giuse & Đội Trống
• Thánh nhạc: Hai ca đoàn phụ trách
• Âm thanh: âm thanh ngoài trời và đường đi kiệu
• Hướng dẫn đường kiệu: Hội Con TC Giuse.
• Hai đội quốc phục đi sau Thánh Giá nến cao
• Mỗi đoàn thể mặc đồng phục và đi theo đoàn sau cờ hiệu của đoàn thể mình
• Dâng của Lễ: Ban Thông Tin - Ban Âm Thanh – Ban An Ninh

Lịch Trực Phụng Vụ Tháng 3/2016

• Chúa Nhật 3/6/2016: Ngô thị Đào
• Chúa Nhật 3/13/16: Lâm Văn Ban
• Chúa Nhật 3/20/16: Huỳnh Ngọc Thắng
• Thứ Năm 3/24/16: Thứ Năm Tuần Thánh:Trần Thị Thảo
• Thứ Sáu 3/25/16: Thứ Sáu Tuần Thánh: Nguyễn Trọng Tài
• Thứ Bảy 3/26/16: Lễ Vọng Phục Sinh: Vũ Ngọc Tuyên
• Chúa Nhật 3/27/16: Ngô Thị Đào