7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Giờ Lễ và Các Nghi Thức

Thánh Lễ Chúa Nhật: 4:00 PM
- Nghi thức Hoà Giải lúc 3:30 PM trước Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần

Thứ Sáu Hàng Tuần: 7:00 PM
- Thứ Sáu đầu tháng sẽ có Chầu Mình Thánh Chúa trước Thánh Lễ.

Rửa Tội Trẻ Em
- Mỗi Chúa Nhật thứ ba trong tháng. Xin liên lạc với ban Rửa Tội 1 tháng trước ngày rửa tội.

Xức Dầu & An Táng
- Bất kỳ lúc nào. Xin liên lạc cha hoạc Ban Điều Hành Giáo Xứ. Khẩn cấp xin gọi (253) 583-6296.

Hôn Phối
- Cần liên lạc với Cha hoạc Ban Điều Hành 8 tháng trước ngày cử hành hôn lễ.

Giáo Lý
- Xin liên lạc với Sơ Theresa Phượng để biết thêm chi tiết.Thông Tin Mục Vụ
Thông Tin Phụng Vụ

1. Sách Kinh để cộng đoàn cùng đọc các ngày Chúa Nhật đã được in xong và các anh Hội Con Thánh Cả Giuse đã bỏ vào trong sách hát tiếng Việt (bìa đỏ).
Xin quý tín hữu mở sách này để cùng đọc kinh ngày Chúa Nhật, và xin bỏ lại vào bên trong sách hát, để tránh việc các cộng đoàn khác có thể tưởng lầm là giấy rác nên thu dọn và bỏ đi.


2. Để theo sát tinh thần nghi thức Phụng Vụ, kể từ nay những người phụ trách việc hướng dẫn cộng đoàn lên rước lễ sẽ không bắt tay giáo dân. Việc bắt tay, chúc bình an đã được Phụng Vụ sắp xếp trong phần nghi thức chúc bình an. Lúc Rước Lễ là thời gian dành cho sự tĩnh lặng nội tâm để đón Chúa.


3. Sau lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, cộng đoàn có tổ chức buổi hành hương Cửa Thánh tại Nhà Thờ Holy Rosary là thánh đường được được Giáo Phận Seattle chọn là một trong những địa điểm hành hương trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

Hành hương và bước qua Cửa Thánh là một trong 3 điều kiện cần và đủ để được hưởng Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh. Vậy xin kính mời quý tín hữu tham dự.

Sau Thánh Lễ, mọi người sẽ tự túc di chuyển đến Nhà Thờ Holy Rosary, tập trung tại cửa nhà thờ và Nghi Thức Viếng Cửa Thánh bắt đầu lúc 5:45 pm.

Thời gian dự trù là 45 phút.