7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Giê-su, tình yêu giữa Đức Giê-su và các môn đệ, cũng như tình yêu giữa các môn đệ với nhau là đề tài lớn trong Tin Mừng Gio-an. (Xem bài viết: Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an). Tình yêu này được diễn tả như thế nào? Các môn đệ đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu này bằng cách nào? Đọc tiếp ...

Tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Giê-su, tình yêu giữa Đức Giê-su và các môn đệ, cũng như tình yêu giữa các môn đệ với nhau là đề tài lớn trong Tin Mừng Gio-an. (Xem bài viết: Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an). Tình yêu này được diễn tả như thế nào? Các môn đệ đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu này bằng cách nào? Đọc tiếp ...

Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos, daimonion), Ác thần (ponêros) trong Cựu Ước, trong các tài liệu giữa hai Giao Ước (les écrits intertestamentaires) và trong Tân Ước qua ba mục sau: (I) Xa-tan và quỷ (diabolos), (II) Quỷ (daimonion) và thần ô uế, (III) Ác thần và tà thần. Bài viết này chỉ là trình bày sơ lược về đề tài rộng lớn này trong Kinh Thánh. Đọc tiếp ...

Tác giả Tin Mừng Gio-an dùng nhiều đề tài và ngôn ngữ nhị nguyên. Đó là những cặp từ ngữ đối lập hay tương phản nhau. Nhị nguyên trong Tin Mừng này không hiểu theo nghĩa triết học, cho rằng cơ sở của sự tồn tại dựa trên hai nguyên lý vật chất và tinh thần xung đột lẫn nhau, chẳng hạn nhị nguyên giữa hai nguyên lý Tốt và Xấu (les principes du Bien et du Mal). Trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an, ngôn ngữ nhị nguyên nhằm diễn tả thần học và trình bày mặc khải. Đọc tiếp ...

Bài viết này sẽ tìm hiểu những đặc điểm của thế gian thù ghét và của những kẻ chống đối Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an. Trước hết là phân tích về liên hệ giữa “thế gian thù ghét” và “những kẻ chống đối Đức Giê-su”, kế đến là tìm hiểu sáu đặc điểm của thế gian thù ghét và của những kẻ chống đối Đức Giê-su. Đọc tiếp ...

Bài viết này sẽ tìm hiểu những đặc điểm của thế gian thù ghét và của những kẻ chống đối Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an. Trước hết là phân tích về liên hệ giữa “thế gian thù ghét” và “những kẻ chống đối Đức Giê-su”, kế đến là tìm hiểu sáu đặc điểm của thế gian thù ghét và của những kẻ chống đối Đức Giê-su. Đọc tiếp ...

Ý tưởng “ngày – đêm” song song với “ánh sáng – bóng tối” xuất hiện ở hai nơi: 9,4-5 và 11,9-10. Đức Giê-su nói với các môn đệ ở 9,4-5: “4 Chúng ta phải làm công việc của Đấng đã sai Thầy khi còn là ngày (hêmera); đêm (nux) đến thì không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở trong thế gian, Thầy là ánh sáng (phôs) của thế gian.” Đọc tiếp ...

Thư thứ nhất Gio-an mô tả một cộng đoàn đang bị khủng hoảng nặng nề, vì từ giữa cộng đoàn có những người đã tách ra làm thành nhóm mà tác giả thư 1Ga gọi là “phản Ki-tô” (2,18.22), “con cái của quỷ” (3,10) “ngôn sứ giả” (4,1) Đọc tiếp ...

Trong Tự Điển Tiếng Việt, 2007, mục từ “ánh sáng” được định nghĩa như sau: (1) Dạng vật chất do vật phát ra hoặc phản chiếu trên vật, nhờ đó mắt có thể cảm thụ mà nhìn thấy vật ấy (nghĩa đen). (2) Sự soi sáng, sự hướng dẫn (nghĩa bóng). Dựa trên nghĩa tổng quát này Tin Mừng Gio-an đã xây dựng đề tài ánh sáng như thế nào? Đọc tiếp ...

Danh từ “lời chứng” (tiếng Hy Lạp: marturia; Anh: testimony, witness; Pháp: témoignage) xuất hiện 14 lần trong Tin Mừng Gio-an ở các nơi: 1,7.19; 3,11.32.33; 5,31.32.34.36; 8,13.14.17; 19,35; 21,24. Danh từ “lời chứng” nói về vai trò làm chứng sẽ được trình bày trong năm mục: (1) Lời chứng của Gio-an Tẩy Giả, (2) Lời chứng của Đức Giê-su, (3) Các lời chứng trong đoạn văn 5,31-39, (4) Lời chứng của Đức Giê-su và của Chúa Cha, (5) Lời chứng của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến. Đọc tiếp ...

Tin mừng Gio-an dùng cả danh từ và động từ để diễn tả đề tài “tình yêu” và “tình bạn”. Bài viết này sẽ liệt kê những nơi bốn từ sau đây xuất hiện trong Tin Mừng Gio-an: (1) Danh từ “tình yêu” (agapê); (2) Động từ “yêu mến” (agapaô); (3) Danh từ “bạn hữu” (philos); (4) Động từ “thương mến” (phileô). Quan sát về cách dùng các từ ngữ này sẽ giúp nhận ra nội dung và tầm quan trọng của đề tài “tình yêu” và “tình bạn” theo thần học Tin Mừng Gio-an. Đọc tiếp ...

Dầu từ lâu đã là biểu tượng công bố sức mạnh của Thiên Chúa chia sẻ với những người được tuyển chọn của Thiên Chúa. Việc xức dầu bên ngoài này, chúng ta được bảo đảm những gì Chúa thực hiện kỳ diệu bên trong. Như các vận động viên được xức dầu để tăng cường cơ bắp cho nỗ lực của họ, như những người lính được xức dầu để bước vào chiến trận, và như những vị vua đã được dìm vào trong dầu để tôn vương, cũng như vậy, chúng ta được tăng sức mạnh, trao quyền bính và đổi mới bằng cách xức dầu thánh. Đọc tiếp ...

Chứng suy trí năng - Dementia / Démence (1) là một thuật ngữ chung dùng chỉ sự suy giảm khả năng của trí tuệ, làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày. Chứng suy trí năng có nhiều loại. Suy trí năng loại Alzheimer là loại phổ biến nhất. (2) Nó chiếm 60 đến 80% trường hợp người mắc chứng suy trí năng. Mất trí còn có thể xảy ra ở một số người bị đột quỵ, mắc bệnh Parkinson’s, Huntington’s, bị trầm cảm, hay có vấn đề về tuyến giáp và thiếu hụt vitamin ... Nhiều người nghĩ rằng chứng suy trí năng liên quan đến vấn đề lão hóa, nhưng thật ra không phải vậy. Đọc tiếp ...

Làm mẹ là một ân huệ cao quý Chúa đã trao ban cho các phụ nữ, mà qua đó công trình tạo dựng của Ngài được tiếp nối. Trong việc nuôi con từ lúc bé thơ cho đến khi khôn lớn, các bà mẹ trải qua nhiều khắc khoải lo âu, nhưng cũng có những lúc tràn ngập niềm vui với nụ cười rạng rỡ. Đọc tiếp ...

Thật là hồng ân và cũng là trách nhiệm lớn khi một tín hữu Công Giáo trở thành người Cha. Trong đời sống gia đình, Thiên Chúa giao phó Cha Mẹ nhiệm vụ nuôi dưỡng và giáo dục con cái, đồng thời dạy cho chúng nên người Công Giáo, biết sống đạo tử tế và yêu thương tha nhân. Đọc tiếp ...

“Cánh cửa đức Tin” (x. Cv 14, 27) dẫn vào đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, đồng thời mở ra con đường bước vào Giáo Hội, vẫn luôn mở rộng cho chúng ta. Chúng ta có thể bước qua ngưỡng cửa đó khi Lời Chúa được loan báo và tâm hồn được ơn Chúa biến đổi. Bước qua cánh cửa đó sẽ là dấn bước vào một cuộc hành trình kéo dài suốt đời. Hành trình này bắt đầu bằng bí tích Rửa Tội (x. Rm 6, 4), nhờ đó chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và hoàn tất với việc vượt qua cái chết, tiến đến sự sống đời đời, thành quả sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã dùng ơn Chúa Thánh Thần mà muốn cho tất cả những ai tin nơi Người đều được thông phần vào vinh quang của Người (x. Ga 17, 22). Tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần - chính là tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Đấng là Tình yêu (x. 1 Ga 4, 8): khi đến thời viên mãn, Chúa Cha đã sai Con của Ngài đến cứu độ chúng ta; Chúa Giêsu Kitô đã chuộc tội trần gian trong mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Người; Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo Hội qua các thời đại, khi đang chờ cuộc quang lâm vinh hiển của Chúa.