7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335Địa chỉ Giáo Xứ Thánh Ann:

7001 South Park Ave
Tacoma, WA 98408
(253) 475-6335Directions from I-5 North:
1. Take Exit 29 onto South 72nd Street
2. Go straight about 1 miles
3. Turn left at South Park Ave
4. St. Ann Church is located on right hand side

Directions from I-5 South:
1. Exit 29 and turn right at South 72nd Street
2. Go straight about 1 miles
3. Turn left at South Park Ave
4. St. Ann Church is located on right hand side


Mọi liên lạc với Ban Thường Vụ hoặc góp ý về trang web, xin điền vào phần dưới đây để gởi đi.

Tên Của Bạn:

Địa chỉ Email (nếu có):

Gởi Cho:

Nội dung: