7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Liên Lạc

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ hoặc dùng số đìện thoại dưới đây. Bạn cũng có thể dùng thư điện tử phần bên cạnh, chúng tôi sẽ cố gắn trả lời trong vòng 24 giờ. Chúc bạn một ngày đẹp trời!

7001 South Park Ave, Tacoma, WA 98408

(253) 475-6335

webmaster@cdgiusetacoma.orgDirections from I-5 North:
1. Take Exit 29 onto South 72nd Street
2. Go straight about 1 miles
3. Turn left at South Park Ave
4. St. Ann Church is located on right hand side

Directions from I-5 South:
1. Exit 29 and turn right at South 72nd Street
2. Go straight about 1 miles
3. Turn left at South Park Ave
4. St. Ann Church is located on right hand side