7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐỀ NGHỊ MỘT QUYẾT TÂM MÙA CHAY: KHÔNG RỜI MẮT KHỎI CHÚA GIÊSU


Pope proposes Lenten resolution: Keep your eyes on Jesus


BYJUSTIN MCLELLAN, CATHOLIC NEWS SERVICE

FEB 26, 2024US/WORLD

 

Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle

 

VATICAN CITY – Mùa Chay này, dân Chúa phải trở thành những người đi tìm ánh sáng bằng cách không rời mắt khỏi ánh sáng Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện và tham dự các nhiệm tích, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế.

 

“Đây là một quyết tâm tốt lành trong mùa chay: thể hiện một nhãn quan chào đón, trở thành những kẻ đi tìm ánh sáng Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện vả ở giữa mọi người,” ngài nói với các du khách tại Quảng Trường Thánh Phêro trước khi nguyện kinh truyền tin với họ vào ngày 25 tháng 2.

 

Đức giáo hoàng đã bỏ nhiều buổi họp vào ngày hôm trước vì có những triệu chứng nhẹ giống như bệnh cúm, Vatican cho biết thế, nhưng ngài đã nói với khoảng 20,000  người tu tập tại Vatican mà không có vẻ khó khăn gì rõ ràng.

 

Suy niệm về bài Phúc Âm theo Thánh Macco, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói sự biến hình của Chúa Giêsu – khi ngài tỏa sáng trước các môn đệ trong một thứ ánh sáng chói lòa – đã tỏ lộ cho họ ý nghĩa của những gì họ đã cùng nhau cảm nghiệm được cho tới giơ phút đó.”

 

 “Việc rao giảng về nước trời, ơn tha tội và chữa lành, và những những phép lạ được thể hiện thật ra là những tia sáng của một ánh sáng vĩ đại hơn, chính là ánh sáng Chúa Giêsu, ánh sáng mà Chúa Giêsu là hiện thân,” ngài nói vậy rồi tiếp, “Và từ ánh sáng đó các môn đệ không bao giờ rời mắt nhìn đi đâu khác, nhất là trong những lúc thử thách, như trong tuần Thương Khó đã tới gần vào lúc này.

 

Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng thông điệp Chúa Biến Hình là dân Chúa “không bao giờ anh em được rời mắt khỏi ánh sáng Chúa Kito,” và ngài khuyên họ trở nên giống như những nông dân luôn chăm chú vào một đích điểm ngoài xa để giữ được đường thẳng khi cầy ruộng.

 

 “Đây là điều chúng ta được kêu gọi thực hiện trên cương vị Kito hữu trong hành trình đời sống: luôn luôn dán mắt nhìn vào Chúa Giêsu,” ngài nói.

 

Đức giáo hoàng bảo các Kito hữu phải mở lòng chào đón ánh sáng Chúa Kito,” là tình yêu và sự sống vô tận.

 

“Dọc theo hành trình đời sống, có thể đôi lúc khúc khuỷu, ta hãy tìm kiếm mặt ngài, đầy lòng thương xót, trung tín và hy vọng, “ ngài nói tiếp.

 

Cầu nguyện, nghe lời Chúa, và tham dự các nhiệm tích – nhất là xưng tội, và rước Thánh Thể - “giúp ta dán mắt vào Chúa Giêsu”.

 

Đức Giáo Hoàng Phanxico khuyến khích dân Chúa tự hỏi, “Tôi có thường hay tạo ra cơ hội để ở thinh lặng, cầu nguyện và thờ lạy chăng? Tôi có tìm ra mỗi tia sáng nhỏ ở trong ánh sáng Chúa Giêsu chăng, chúng là những tia sáng được phản chiếu nơi tôi, nơi mỗi người anh chị em mà tôi gặp gỡ? Và tôi có nhớ cảm ơn ngài về điều này chăng?

 

Vũ Vượng dịch