7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CHA GIẢNG RIÊNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: HY VỌNG GIÚP CHO NHỮNG TRÁI TIM QUÈ QUẶT CHỖI DẬY, NHẢY MỪNG

Cardinal Raniero Cantalamessa, preacher of the papal household, gives a Lenten meditation to Pope Francis, members of the Roman Curia and Vatican employees in the Paul VI Audience Hall at the Vatican March 8, 2024. (CNS photo/Vatican Media)


Papal preacher: Hope helps ‘crippled’ hearts rise up, leap for joy


BY CAROL GLATZ, CATHOLIC NEWS SERVICE

MAR 15, 2024US/WORLD

 

VATICAN CITY - Hy vọng là nhẫn nại, cụ thể và phi thường vì nó có thể thay đổi mọi sự, cha giảng riêng của đức giáo hoàng nói thế.

 

Hy vọng là cái gì trái ngược với tính hấp tấp, vội vã và muốn mọi thứ phải có liền, vị thuyết giảng nói thế. Nó là thuốc giải độc cho bệnh nản chí. Nó giúp cho lòng khát vọng được sống động,” Hồng Y Raniero Cantalamessa (cha giảng riêng của đức giáo hoàng) nói với đức giáo hoàng và các thành viên của giáo triều Roma như vậy trong một buổi suy niệm Mùa Chay tại sảnh đường tiếp tân Thánh Giáo Hoàng Phaolo VI ngày 15 tháng 3 (vừa qua).

 

Suy niệm về lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Gioan – Ta là sự sống lại và là sự sống” – Hồng Y Cantalamessa nói có hai cách sống lại: sống lại của thân xác và sống lại của trái tim là diều cần phải xảy ra hàng ngày!”

 

Sự sống lại của trái tim là sự tái sinh của hy vọng, ngài nói thế.

 

“Lạ thay, chữ ‘hy vọng’ không có trong lời giảng của Chúa Giêsu, mặc dù tất cả lời giảng của ngài tuyên xưng rằng có sự sống lại từ trong kẻ chết và sự sống đời đời”.

 

Lý do không có chữ nào nói về hy vọng trong Phúc Âm cũng đơn giản thôi, vị hồng y nói tiếp: “Trước hết Chúa Kito phải chết và sống lại. Bằng cách sống lại ngài mở ra nguồn hy vọng; ngài mở ra chính đối tượng của hy vọng, đó là đời sống với Chúa sau khi chết.”

 

Sự tái sinh của hy vọng trong lòng người ta giống như việc xảy ra cho người què từ bẩm sinh mà Phêro chữa lành tại cổng đền thánh. Phêro không cho anh ta vàng bạc nhưng cho những lệnh truyền, “Nhân danh Đức Giêsu Nazareth, (hãy chỗi dậy) và bước đi,” rồi người đàn ông kia bật dậy, nhảy nhót và ca tụng Chúa.

 

“Một việc tương tự cũng có thể xảy ra cho chúng ta nữa,Vì niềm hy vọng Chúa ban, được biểu lộ trong lời Chúa, nói, “Hãy đứng dậy và bước đi,” vị hồng y nói vậy. Trái tim có thể đi từ chỗ bị tê liệt, do nhiều khó khăn gây ra, đến chỗ đứng dậy đi vào trung tâm của giáo hội, sẵn sàng đảm nhận, một lần nữa và trong vui mừng, những công việc và trách nhiệm được trao phó cho ta bởi Chúa quan phòng và đức vâng lời.”

 

“Đây là những phép lạ của hy vọng xảy ra hàng ngày,” Hồng Y Cantalamessa nói thế, “Nó giúp cho hàng ngàn người bị què quặt và tê liệt  về phần hồn đứng lên, hàng ngàn lần.”

 

 

Điều phi thường về hy vọng là khi có hy vọng, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả khi vẻ bề ngoài không có gì thay đổi.

 

Nó không để cho người ta nằm xuống một lần nữa và mơ mộng trong một thế giới tưởng tượng. “Trái lại, nó rất cụ thể và thực tế,luôn luôn tìm ra một cái gì có thể làm để cải thiện mọi tình thế.

 

Tuy vậy hy vọng cũng có nghĩa là kiên nhẫn, ngài nói thế. Trích dẫn lời Thánh Phaolo trong thư gửi giáo đoàn Roma, khó khăn tạo ra kiên trì, và kiên trì tạo ra đức độ được tôi luyện, và đức độ được tôi luyện tạo ra hy vọng, và hy vọng không làm ta nản chí, bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã được đổ tràn vào trái tim ta nhờ Thánh Thần là đấng đã được ban cho ta.

 

Vũ Vượng dịch