7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE LOAN BÁO DANH SÁCH ĐÚC KẾT CÁC TỔ HỢP GIÁO XỨ


Archdiocese of Seattle announces final parish families


BYNORTHWEST CATHOLIC

FEB 3, 2024LOCAL


Ban Thông Tin xin chia s bản tin của Northwest Catholic để cập nhật thông tin về tiến độ thực thi chương trình Partners in the Gospels ( Chung Sức trong Tin Mừng). Sau đây là bản dịch sang Việt Ngữ.


SEATTLE — Đức Tổng Giám Mục Paul D.Etienne vào ngày 3 tháng 2 đã công bố danh sách đúc kết các tổ hợp giáo xứ. Đây là một phần của sách lược hoạch định mang tên Partners in the Gospel (Chung Sức trong Tin Mừng) của Tổng Giáo Phận Seattle.

 

Hơn 170 giáo xứ, điểm truyền giáo và trạm mục vụ (station) đã được hội nhập lại thành 60 tổ hợp giáo xứ - hai giáo xứ, hay hơn, được đặt dưới quyền của một cha xứ. Các tổ hợp này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Các cha xứ và phó xứ của các tổ hợp giáo xứ sẽ được loan báo vào tháng 4.

 

“Chúng ta có danh sách đúc kết các tổ hợp giáo xứ này sau một năm tham khảo với hội đồng quản trị giáo sĩ, với ủy ban giám sát chương trình Partners in the Gospel (Chung Sức trong Tin Mừng), với các linh mục, thầy sáu, nhân viên giáo xứ và trường học, các giáo dân lãnh đạo  và quần chúng,” tổng giáo phận cho biết như thế trong một lá thư kèm theo danh sách.

 

Trong một lá thư gửi cộng đồng Công Giáo, Đức Tổng Giám Mục Etienne đánh giá cao tất cả những ai đã tham gia vào nỗ lực này.

 

“Tôi rất biết ơn hàng ngàn người đã tham gia vào quá trình tham khảo bằng cách góp ý kiến trong giai đoạn thâu thập ý kiến, chia sẻ những tư tưởng mới, và cầu nguyện cho nỗ lực đổi mới này,” đức tổng giám mục nói vậy, và tiếp, “Ý kiến đóng góp của quý vi đã tạo được tác động đáng kể giúp người ta hình dung ra các tổ hợp giáo xứ như thế nào. Chúng tôi thảo luận sâu rộng và cầu nguyện nhiều giờ trong khi lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và suy tư về con đường đi tới tương lai.”

 

Các tổ hợp giáo xứ này được phát triển dựa vào kích thước, đặc điểm địa lý văn hóa và thành phần sắc tộc, khả năng tài chánh và có trường học hay không,” tổng giáo phận cho biết, nói thêm rằng có một số giáo xứ không được kết hợp lại vì được điều hành bởi một dòng tu hay phục vụ một cộng đồng văn hóa nhất định.

 

 “Hy vọng của tôi là các tổ hợp giáo xứ này sẽ có nhiều lợi điểm nhờ sự chia sẻ năng khiếu, thì giờ, tài chánh và tài năng v,v... của nhiều người để cho chúng ta là những người chung sức trong Tin Mừng có thể thực sự đổi mới đời sống giáo xứ,” Rồi Đức Tổng Giám Mục Etienne viết tiếp, “Tưởng tượng mà  xem, sẽ có thêm nhiều người trẻ nhiệt thành với đức tin, có thêm nhiều người gặp gỡ Chúa Kito trong các nhiệm tích, có thêm chương trình mục vụ mạnh mẽ đến với những người bị gạt ra ngoài lề, sẽ có các nhà thờ đầy giáo dân mỗi ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Thánh để ca ngợi và cảm tạ Chúa. Tất cả đều có thể đạt được và tôi tin rằng chương trình Partners in the Gospel (Chung Sức trong Tin Mừng) là chìa khóa để làm nên việc này.”

 

Dự thảo đầu tiên về các tổ hợp giáo xứ đã được công bố vào tháng 9, rồi một thời gian góp ý kiến ba tuần lễ bắt đầu để công chúng góp ý kiến về các tổ hợp được đề nghị. Hơn 3,000 trang góp ý được ghi nhận trong 700 khóa họp góp ý, và 800 câu trả lời trên mạng đã được duyệt xét bởi nhân viên tổng giáo phận, rồi vào tháng 11, đức tổng giám mục đã đề nghị những thay đổi dựa vào những ý kiến đóng góp ấy. Những khuyến cáo mới của ngài có ảnh hưởng đến 78 giáo xứ và điểm truyền giáo trong 25 tổ hợp giáo xứ. Một vòng tham khảo thứ hai được bắt đầu dành cho các giáo xứ chịu ảnh hưởng.

 

“Bước sau hết trước khi công bố những tổ hợp giáo xứ mới này là một lần nữa đem kết quả của các ý kiến đóng góp ra để cầu nguyện,” Đức Tổng Giám Mục Etienne giải thích tiếp, “Tôi đã có một buổi tĩnh tâm vào đầu tháng 1, nhớ đến tất cả anh chị em trong những lởi cầu nguyện từ trong đáy lòng, xin Chúa chúc lành và tiếp tục hướng dẫn những nỗ lực của chúng ta nhằm thực thi sứ mệnh của giáo hội ngày nay một cách hữu hiệu hơn. Tôi cảm thấy được an ủi sâu xa và vững chắc, trong kỳ tĩnh tâm này, khiến tôi được an lòng đưa ra những quyết định này để thi hành,”

 

Trong khi tỏ ra đầy hy vọng, Đức Tổng Giám Mục Etienne nhìn nhận rằng quá trình đem mỗi tổ hợp giáo xứ trở thành một giáo xứ chính thức theo giáo luật sẽ còn nhiều gay go.


“Tôi biết con đường trước mắt còn nhiều khúc mắc, và dường như đôi khi còn lâu dài và gập ghềnh, Chúa sẽ luôn ở đó như người bạn đường và hướng dẫn chúng ta,” ngài viết tiếp.


 

NÊN BIẾT THÊM


Cũng theo NW Catholic magazine cho biết

Do ảnh hưởng của chương trình Partners in  the Gospel, năm nay việc thuyên chuyển các linh mục khác với thường lệ. Mỗi linh mục cần phải sẵn sàng để được thuyên chuyển. Tất nhiên có những trường hợp không nên đổi cha sở đi, nhưng đó là những biệt lệ hơn là thông lệ.


Lúc nào cũng vậy và nhất là lúc này, nếu tổng giáo phận biết có một linh mục nào đó có những tài năng cần thiết cho một tổ hợp giáo xứ, thì chúng tôi muốn ngài tới đó, dù nhiệm kỳ hiên tại của ngài chưa hết.Top of Form


Vũ Vượng dịch