7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG LO SỢ VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC: ‘ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HỘI NGHỊ CHÍ

          Photographer: Lola Gomez

Pope Francis gives his blessing to open the first working session of the assembly of the Synod of Bishops in the Vatican's Paul VI Audience Hall Oct 4, 2023. (CNS photo/Lola Gomez)


Pope addresses fears around synod: ‘Not a political gathering’


BYJUSTIN MCLELLAN, CATHOLIC NEWS SERVICE

OCT 4, 2023US/WORLD


Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle


VATICAN CITY — Những thành viên của Đại Hội Đồng Giám Mục tề tựu tại Rome không phải để thi hành một kế hoạch cải cách, nhưng để đồng hành như một giáo hội để suy tư về ý muốn của Chúa trong thời nay, Đức Giáo Hoàng  Phanxico nói thế trong Thánh Lễ mở đầu cuộc hội họp.

 

Với những hồng y từ khắp nơi trên thế giới đứng bên cạnh, kể cả 20 tân hồng y từ 16 quốc gia mới được phong chức chỉ bốn ngày trước, đức giáo hoàng thúc dục người ta tránh nhìn vào đại hội đồng qua lăng kính của “những sách lược của con người, những tính toán chính trị hay những trận chiến về ý thức hệ.”

 

Câu hỏi “có phải đại hội đồng sé cho phép việc này việc nọ, mở cửa này hay cửa kia, không có ích gì,” ngài nói thế trong Thánh Lễ ngày 4 tháng 10 tại Quảng Trường Thánh Phêro.

 

Trái lại, Giáo Hoàng Phanxico nói nhiệm vụ chủ yếu của đại hồng đồng là điều hướng mắt nhìn của ta vào Chúa, trở thành một giáo hội biết nhìn vào nhân loại với lòng thương xót, một giáo hội hiệp nhất trong tình anh em – hay ít ra cũng biết cố gắng hiệp nht trong tình anh em.”

 

Đức giáo hoàng nhìn nhận có một số ngưởi lo sợ về đại hội đồng, nhưng ngài xin họ hãy nhớ đây không phải là một hội nghị chính trị, nhưng là một cuộc triệu tập trong Thánh Thần, chứ không phải một quốc hội phân cực, nhưng là nơi của ân sủng và hiệp thông.

 

Thánh thần thường phá tan những trông đợi của ta để rồi tạo ra một cái gì mới vượt qua những tiên đoán và suy nghĩ tiêu cực của ta,” ngài nói vậy.

 

Qua đối thoại trong đại hội đồng, đức giáo hoàng nói, chúng ta có thể lớn lên trong hiệp nhất và trong tình bạn với Chúa để nhìn vào những thử thách của ngày nay bằng cái nhìn của ngài, trở thành một giáo hội không áp đặt những gánh nặnng và cởi mở với mọi người, mọi người, mọi người.

 

Cái nhìn chúc lành và chào đón của Chúa Giêsu ngăn cản, không để ta sa vào những cám dỗ nguy hiểm để rồi trở thành một giáo hội cứng cỏi - một sở quan thuế - dùng vũ khí chống lại thế giới và nhìn về phía sau, trở thành một giáo hội lạnh nhạt, chạy theo những thời trang của thế giới,  một giáo hội co cụm, ngài nói vậy.

 

Những thành phần giáo dân, rồi các đại biểu thuộc hàng giáo phẩm của toàn thể Đại Hội Đồng Giám Mục dẫn đầu cuộc rước vào Quảng Trường Thánh Phêro – nơi vẫn còn đầy hoa trang trí  cho buổi lễ thụ phong của 21 hồng y mới vào ngày 30 tháng 9 – tiếp theo là những linh mục, giám mục, rồi đến các hồng y. Các thành viên của Đại Hội Đồng đã tham dự một buổi tĩnh tâm bên ngoài Thành Rome từ ngày 1 đến 3 tháng 10, trong thời gian đó họ suy tư về những cách thức vượt qua những ý kiến khác biệt, và lắng nghe nhau và lắng nghe Thánh Thần.


Hồng Y Giovanni Battista Re làm chủ tế tại bàn thờ trong Thánh Lễ; các Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký của thượng hội đồng, và Robert Prevost, đứng đầu cơ quan phụ trách về các giám mục, cùng với một trong những hồng y tân phong đồng tế với ngài trên bàn thờ. Vatican nói có khoảng 25,000 người hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêro.

 

Cử hành thánh lễ vào ngày lễ kính Thánh Phanxico Assisi, cũng là ngày Giáo Hoàng Phanxico công bố bài hiệu triệu tông đồ về môi sinh, ngài nhắc lại chuyện Chúa Giêsu nói với vị thánh thời trung cổ này “hãy sửa sang giáo hội của Thầy”.

 

“Thượng hội đồng có nhiệm vụ nhắc nhở ta điều này: giáo hội mẹ chúng ta luôn luôn cần được thanh lọc, sửa chữa, vì chúng ta là một dân tộc gồm những người tội lỗi đã được tha thứ,” ngài nói vậy.

 

Thánh Phanxico sống trong một thời kỳ đấu tranh và phân hóa giữa những  thế quyền và thần quyền, giữa giáo hội như một định chế và những trào lưu lạc đạo, giữa những ngưới Kito giáo và những người theo các tín ngưỡng khác.” Đức Giáo Hoàng Phanxico nói thế. Nhưng vị thánh này không chỉ trích hay chửi mắng ai.” Trái lại, ngài giơ cao những vũ khí của Phúc Âm: lòng khiêm cung và tinh thần đoàn kết, lời cầu nguyện và làm bác ái.”

 

“Ta hãy làm đúng như vậy!” đức giáo hoàng thúc dục, lưu ý rằng những lúc thành công nhất của thượng hội đồng là những lúc cầu nguyện  và môi trường cầu nguyện trong đó Chúa tác động trên ta.’”


Sau Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxico chào hỏi riêng từng đức hồng y tân phong cùng đứng với ngài trên sân khấu, một số trong các vị này sẽ ở lại Rome để tham dự thượng hội đồng, còn những vị khác sẽ trở vền địa phận nhà. Đức Hồng Y Luis Pascual Dri, là một thầy dòng Capuchin ở Argentina, 96 tuổi đã không đến Rome để nhận mũ đỏ (của hồng y) vì lý do sức khỏe.


Vũ Vượng dịch