7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO TRẢ LỞI CÁC HỒNG Y VỀ VIỆC CHÚC LÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH VÀ CÁC LINH M

Pope Francis delivers his homily during an ecumenical prayer vigil in St. Peter's Square Sept. 30, 2023, ahead of the assembly of the Synod of Bishops. (CNS photo/Lola Gomez)


Pope Francis responds to cardinals on blessings for homosexuals, female priests


BYJUSTIN MCLELLAN, CATHOLIC NEWS SERVICE

OCT 2, 2023US/WORLD


Nguyên bản tiếng Anh đăng trong báo điện tử Northwest Catholic. Vì số trang HN có hạn, một phần của bài này được bỏ qua.

 

VATICAN CITY- Giáo Hội Công Giáo, trong khi tiến hành “mục vụ một cách khôn ngoan thận trọng,” nên suy xét có những thể cách nào để chúc lành cho những người đồng tính mà không làm thay đổi giáo huấn của giáo hội về hôn phối, Đức Gíao Hoàng Phanxico nói thế.

 

Phúc đáp một lá thư “xin xác minh” được gửi cho ngài bởi năm hồng y, xin làm rõ về các vấn đề giáo thuyết, đức giáo hoàng đề cập các vấn đề xoay quanh thẩm quyền của thượng hội đồng giám mục như phong chức linh mục cho phụ nữ và chúc lành cho những cặp đồng tính trong một lá thư được công bố ngày 2 tháng 10.

 

Hôn nhân là một sự kết hợp bền chặt, bất khả phân giữa một người nam và một người nữ, mở lòng đón nhận con cái một cách tự nhiên,” đức giáo hoàng nói thế rồi tiếp “Vì lý do này, giáo hội tránh tất cả mọi thứ nghi thức và những gì giống như nhim tích, có thể đi ngược lại niềm xác tín này và ám chỉ rằng giáo hội đang nhìn nhận một cái gì hôn nhân nhưng thực ra không phải là hôn nhân.

 

Nhưng lòng bác ái trong mục vụ cũng cần thiết, và “bảo vệ sự thật khách quan không phải là cách biểu hiện duy nhất của tinh thần bác ái ấy, vì nó cũng còn được tạo nên bằng tấm lòng lễ độ, kiên nhẫn, thông cảm, dịu dàng và khuyến khích,” ngài nói thêm. “Vì lý do đó, trong mục vụ cần phải có đủ khôn ngoan và thực tế để xét xem có những cách nào để chúc lành, khi một hay nhiều người khác nhau thỉnh cầu, mà không truyền đạt một quan niệm sai lầm về hôn nhân.”

 

Giáo Hoàng Phanxico nói thêm rằng những quyết định trong những trường hợp riêng biệt không nhất thiết trở thành một tiêu chuẩn, có vẻ như một luật lệ bởi một giáo phận hay hội đồng giám mục, và lưu ý rằng “đời sống của giáo hội diễn ra qua nhiều kênh (khác nhau) cộng thêm vào những khuôn khổ của luật lệ.

 

Những ý kiến của đức giáo hoàng được đưa ra để trả lời một lá thư xin xác minh đề ngày 10 tháng 7, xin làm sáng tỏ những vấn đề về giáo thuyết, được viết ra bởi 5 vị hồng y đã về hưu, gồm có: Hồng Y Raymond L. Burk của HK, Walter Brandmuller của Đức, Juan Sandoval Iniguez, Mexico, Robert Sarah, Guinea và Joseph Zen của Trung Hoa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các vị hồng y cũng hỏi đức giáo hoàng về lời tuyên bố của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II “Giáo hội không có bất cứ  thẩm quyền nào về việc phong chức linh mục cho phụ nữ.”

 

Đức Giáo Hoàng (Phanxico) viết “Không ai có thể công khai đi ngược lại” luật hiện hành của giáo hội cấm truyền chức linh mục cho phụ nữ. Tuy nhiên việc này có thể là một đề tài để nghiên cứu, cũng như trường hợp phong chức linh mục trong cộng đồng Anh Giáo Hiệp Thông có hiệu lực hay không.”

 

Lá thư này  cũng hỏi phải chăng cuộc “ Đồng Hành của Dân Chúa” (synodality) có thể cấu thành  một phần của kiến trúc cai quản, được hiểu như một cách thi hành thẩm quyền tối cao. Đức giáo hoàng trả lời rằng cuộc “Đồng Hành của Dân Chúa” được hiểu là một thể cách và một nguồn năng lượng, là một yếu tố thiết yếu trong đời sống giáo hội.” Ngài cũng lưu ý sứ mạng của giáo hội bao hàm sự tham gia thực sự, không phải chỉ có trong hàng giáo phẩm, mà còn ở nơi toàn thể cộng đồng dân Chúa để nói lên tiếng nói của mình và cảm thấy mình là một phần trong cuộc hành trình của giáo hội, bằng những thể cách khác nhau vả trên những cấp bậc khác nhau.”

 

Ngoài ra ngài nói với các hồng y, “qua những câu hỏi này, chư vị biểu lộ cần phải tham gia, tự do phát biểu ý kiến và hợp tác, nghĩa là đang kêu gọi một hình thức đồng hành của dân Chúa trong việc hành xử mục vụ của mình.”

 

Đức giáo hoàng cũng trả lời câu hỏi phải chăng mạc khải của Chúa phải được giải thích lại “theo những thay đổi về văn hóa của thởi đại chúng ta và theo quan điểm nhân chủng học mới mà những thay đổi này kêu gọi.”

 

Đức giáo hoàng trả lời, “Mạc khải của Chúa là bất di bất dịch và luôn luôn ràng buộc, mặc dù giáo hội luôn phải khiêm nhường và nhận định rằng sự phong phú của giáo hội không thể đo lường được và giáo hội cần phải lớn lên trong sự hiểu biết về sự phong phú  này.”

 

 “Những thay đổi về văn hóa và những thách thức mới của lịch sử không thay đổi sự mạc khải, nhưng chúng thực sụ khuyến khích ta giải thích tốt hơn một vài khía cạnh của sự phong phú vô biên lúc nào cũng cống hiến nhiều hơn nữa,” ngài viết.

 

Trả lời một câu hỏi về sự cần thiết của thống hối để được ơn xá giải trong nhiệm tích hòa giải, Giáo Hoàng Phanxico nói “chúng ta không nên đòi hỏi những đề nghị cải cách tỉ mỉ quá đáng từ các tín hữu đến nỗi tr thành trừu tượng hay còn có thể nói là ích kỷ nữa.”

 

Đức giáo hoàng nhấn mạnh rằng các linh mục “không phải là những chủ nhân, nhưng là những người quản lý trung thành của các nhiệm tích để nuôi dưỡng các tín hữu.”

 

Vũ Vượng dịch