7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Hỏi & Đáp: Cái Gì Chứng Tỏ Cầu Nguyện Cho Kẻ Chết Là Chính Đáng? Tại Sao Ta Không Gọi Đức Giáo Hoàng Này Là Phanxico I?


Q&A: What justifies prayers for the dead? Why isn’t the pope called Francis I?


JENNA MARIE COOPER, OSV NEWS

OCT 16, 2023FAITH

 


Chúng ta sắp sửa bước vào tháng các linh hồn. Bài Hỏi – Đáp sau đây có thể giúp ta tìm hiểu thêm về nguồn gốc truyền thống cầu nguyện cho kẻ chết. Nguyên bản tiếng Anh của OSV News, được đăng lại trong báo điện tử Northwest Catholic của Tổng Giáo Phận Seattle.


HỎI:  Khái niệm cầu cho kẻ chết được tìm thấy nơi nào trong Thánh Kinh? Tôi không muốn viện dẫn bất cứ đoạn nào trong Sách Giáo Lý Công Giáo. Cảm ơn.

 

TRẢ LỜI: Như bạn đã ám chỉ trong câu hỏi, nhiều chi tiết liên quan đến giáo huấn của giáo hội về luyện ngục (và ích lợi và sự thích hợp của việc cầu nguyện cho kẻ chết) là một phần trong truyền thống thánh thiện mà phần lớn được tóm tắt trong những sách như sách Giáo Lý của đạo Công Giáo. Quả thật tôi cảm thấy cần phải chỉ rõ rằng những chân lý của đức tin chúng ta được truyền lại một cách chính đáng thông qua truyền thống, chính điều này là một khái niệm của sách thánh. Thí dụ, trong Tân Ước, Thánh Phaolo viết cho các tín hữu ở Tessalonia “Cho nên anh em hãy đứng vững và giữ vững những truyền thống đã được giảng dạy, hoặc bằng lời nói hay bằng những thư của chúng tôi.” (2 Thessalonians 2:15)

 

Ta thấy thánh kinh nói rõ về sự đáng khen của việc cầu nguyện cho kẻ chết trong quyển 2 sách Maccabee trong Cựu Ước. Nói cho rộng hơn, sách Maccabee quyển 1 và 2 có bài tường thuật lịch sử về cuộc chiến đấu của dân Do Thái chống lại quân xâm lược Hy Lạp để bảo vệ đức tin và văn hóa của họ và sau cùng họ được giải phóng khỏi ách cai trị của quân xâm lược bởi những người Maccabee, mà thủ lãnh là Judas. Trong chương 12 quyển 2 Maccabees, ta thấy một số chiến binh Do Thái đã ngã gục trong trận chiến, và sau đó ta lại khám phá ra rằng những người này đã đeo những đồ trang sức hộ mạng của người ngoại giáo, rõ ràng là vi phạm điều răn thứ nhất.

 

Khi biết được việc này, Judas của quân Maccabes “thu thập tới hai ngàn bùa ngải bằng bạc của các binh sĩ, và gửi về Jerusalem để tổ chức một lễ hy sinh đền tạ. Trong khi làm việc này, ông đã hành động một cách tuyệt vời và cao quý, trong chừng mực ông đã có ý tưởng về sự sống lại trong tâm trí, bởi vì nếu ông không hy vọng những người ngã xuống sẽ sống lại, thì việc cầu nguyện cho kẻ chết há chẳng phải là thừa thãi và ngớ ngẩn hay sao? Nhưng nếu ông ta làm việc này nhắm vào phần thưởng huy hoàng dành cho những kẻ an nghỉ trong Chúa, thì đó là một ý tưởng thánh thiện và sốt mến.

 

Bạn có thể thắc mắc tại sao đoạn (kinh thánh) này không được biết đến nhiều hơn, nhất là trong các giới Tin Lành và đạo Evangelical là những người đề cao vai trò của Sách Thánh. Một trong những lý do của tình trạng này là sách Maccabes quyển 1 và 2, cùng với nhiều sách khác như Tobit, Sirach, và Wisdom, là một phần của các sách mà các học giả gọi là Deuterocanonical Books, đôi khi cũng gọi là Septuagint. Trong khi các bậc tiền bối xa xưa của giáo hội nhận định rằng những sách này phải được đem vào bản mục lục chính thức của Kinh Thánh, thì Martin Luther vào thế kỷ 16, đã không đồng ý rằng những sách này là lời Chúa được linh ứng. Vì vậy các bộ Kinh Thánh của Tin Lành đã bỏ qua những sách gọi là Deutorocanonical Books.

 

HỎI: Tôi là người được nuôi dưỡng trong Giáo Hội Công Giáo và luôn luôn nhớ rằng có một con số sau tên của đức giáo hoàng. Tôi được dạy rằng con số này cho thấy có bao nhiêu giáo hoàng trước đây đã dùng tên này. Trong khi đọc tin tức về thượng hội đồng giám mục mới đây, tôi thấy người ta chỉ gọi đức giáo này là Giáo Hoàng Phanxico. Phải chăng đây là một thay đổi?

ĐÁP: Không, không đúng chút nào. Bạn nói đúng rằng nhiều giáo hoàng có những con số sau tên của các ngài. Thí dụ Giáo Hoàng Benedicto XVI là vị giáo hoàng thứ 16 đã dùng tên Benedicto.

Tuy vậy, tục lệ dùng con số sau tên của các giáo hoàng chỉ bắt đầu khi cần phải theo dõi và phân biệt một vị giáo hoàng này với các vị tiền nhiệm đã mang cùng tên. Giáo Hoàng Phanxico là người đầu tiên (cũng là người duy nhất cho tới nay) đã lấy tên Phanxico, đâu có cần dùng một số thứ tự sau tên của ngài. Nhưng nếu sau này có một Giáo Hoàng Phanxico II, khi đó ta sẽ quay lại quá khứ và nói về Giáo Hoàng Phanxico hiện nay  với tên Phanxico I.


Jenna Marie Cooper, who holds a licentiate in canon law, is a consecrated virgin and a canonist whose column appears weekly at OSV News. Send your questions to CatholicQA@osv.com.

Jenna Marie Cooper, người có bằng giáo luật, là một trinh nữ tận hiến và một nhà giáo luật có chuyên mục xuất hiện hàng tuần trên OSV News. Gửi câu hỏi của bạn đến CatholicQA@osv.com.

 

Vũ Vượng dịch