7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

THƯ CÁM ƠN

 


Kính thưa Cha Chánh Xứ, Cha Hoàng Phượng, quý Sơ, quý ban lãnh đạo giáo xứ, quý ban ngành, đoàn thể cùng quý cộng đoàn Dân Chúa Thánh Giuse Tacoma.


Con là Anna Nguyễn Gia Ny, một giáo dân nhỏ bé của giáo xứ, xin phép được thay mặt cho gia đình con hết lòng cảm ơn quý Cha đã thương ban Bí Tích Hôn Phối và các Bí Tích khác giúp gia đình chúng con được trở nên con cái Chúa, sống trọn theo đường lành. Cảm ơn các ban ngành - đoàn thể của giáo xứ đã vì tình thương mến ra tay giúp đỡ, khích lệ, tạo mọi sự thuận lợi trong suốt quá trình từ học giáo lý cho đến ngày nhận lãnh các phép bí tích linh thiêng, huyền nhiệm. Cảm ơn một trời hoa mà các sơ và các chị em đã dày công đan kết huy hoàng, rực rỡ cho thánh lễ hôn phối của con. Cảm ơn CĐ CTTĐVN đã hát một lễ cưới xuất thần. Con đặc biệt cảm ơn giáo dân trong cộng đoàn đã đến dự lễ, cầu nguyện, chúc lành cho gia đình con.


Xin thương nhận cho lòng biết ơn vô bờ của chúng con trước nghĩa cử cao đẹp này.


Từ nay con đã có thể yên tâm thờ Chúa chu toàn.xin mọi người trong công đoàn dân Chúa tiếp tục thương yêu cầu nguyện cho chúng con, nhất là chồng con được vững tin trên con đường sống đạo.


Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn ơn bình an của Ngài xuống trên chúng ta hết mọi ngày.


ANNA GIA NY & GIA ĐÌNH