7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Thiên Chúa Là Tình Yêu, Có Nghĩa Là Gì?Lời giới thiệu:

Các anh chị em Lớp Giáo Lý Dự Tòng Khóa 2022 - 2023 sẽ được nhận các Bí Tích trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, Thứ Bảy ngày 8 tháng 4 năm 2023, sẽ trở thành những người anh em trong gia đình Giáo Xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 & là những tín hữu của Cộng Đồng Đức Tin Công Giáo. 

Ban Thông Tin xin chuyển đến cộng đoàn bài viết cuối khóa của anh Trần Đình Minh Huy, học viên Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2022/2023. Chân thành cám ơn Ban Giáo Lý, thầy cô hướng dẫn và các anh chị em học viên đã chia sẻ những thành quả của Lớp Giáo Lý Dự Tòng. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý anh chị em.Chúng ta thường nghe nói Thiên Chúa là tình yêu và điều đó có ý nghĩa như thế nào?  Trong Kinh Thánh trích Corinthians 13:4-8a: “Tình yêu
thương hay nhịn nhục; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.  Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.”  Thông qua trích đoạn trên chúng ta có thể thấy đây là định nghĩa về tình yêu của Thiên Chúa, và bởi vì Thiên Chúa là tình yêu nên đây là bản chất của Ngài.Tình yêu là bản tính của Thiên Chúa.  Người đã tạo dựng nên chúng ta thông qua hình ảnh của Người, Người dựng nên mọi thứ, cho chúng ta trí
khôn và đặt chúng ta làm người quản lý vũ trụ.  Lòng nhân từ của Người không có giới hạn như được biểu lộ qua sự hài hòa của thiên nhiên và vạn vật.  Luồng sinh khí Người thổi vào con người không những mang sự sống đến cho con người mà còn tạo ra một khả năng yêu thương trong con người.  Thiên Chúa không ép buộc chúng ta phải yêu thương Ngài, tất cả ai đến với Ngài đều là tự nguyện và theo Thánh Gioan thì Ngài đã yêu chúng ta trước.  Tình yêu của Ngài cao vời, vượt quá sự khôn ngoan của con người.


Một trong những đặc tính của tình yêu là cho đi, không muốn giữ lại cho mình mà muốn chia sẻ với người khác.  Người dạy chúng ta đừng giữ lại cho riêng mình mà chia sẻ tất cả quà tặng Chúa ban với tha nhân vì tất cả đều là anh em cùng một Cha trên trời.  Người đã yêu loài người đến nỗi đã sai Con Một xuống thế gian, không phải để lên án thế gian nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được ơn cứu độ (Gioan 3:16-21).Đặc tính nữa của tình yêu là tha thứ, tha thứ như Chúa đã dạy trong Kinh Lạy Cha:  “… xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ
chúng con…”  Làm phận người hèn mọn nhỏ nhen chúng ta khựng lại trước câu kinh này, không dám đọc trước mặt Thiên Chúa, nhưng lúc nào cũng muốn người khác tha nợ cho mình như Chúa tha nợ cho họ.  Xin Chúa xua đuổi ý nghĩ xấu xa của con, nhưng xin giúp con thực thi ý Chúa.


Tình yêu của Thiên Chúa thật cao vời.  Vì danh thánh của Ngài là tình yêu nên Ngài không thể, không thể bỏ chúng ta mà Ngài còn yêu chúng ta
trước.  Trong một thế giới đầy lo âu và sợ hãi, mà bản tính của con người thì yếu đuối và cô đơn nhưng chúng ta xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và nhắc nhở chúng ta làm điều tốt với tha nhân.  Xin cho chúng con nhận thấy Chúa nơi người anh em để khỏi bị Chúa nguyền rủa:  “Vì xưa Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát các ngươi không cho uống, Ta là khách lạ các ngươi không tiếp rước, Ta rách rưới các ngươi không cho mặc, Ta đau và tù tội các ngươi không thăm viếng… hãy lui ra khỏi Ta (Matthêu 25:42-43).”Trần Đình Minh Huy (Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2022/2023)