7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

CÁM ƠN CÁC ANH EM HỘI THÁNH CẢ GIUSELều nấu bánh đã được dựng xong, chuẩn bị cho chương trình gói bánh mừng xuân của cộng đoàn.

Các anh cũng đã giúp mang 8 cái cổng của hàng rào vào kho trong trời mưa sáng Thứ Bảy vừa rồi, ngày 7/1/2023Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng