7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

LỜI CÁM ƠN - Mừng Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa - CN 16/10/2022Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa xin cám ơn Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá, toàn thể cộng đoàn, cùng các ban, hội đoàn, ca đoàn của cộng đoàn, cùng những cá nhân trong cộng đoàn đã giúp sức, hiệp lời cầu nguyện và hy sinh thời gian cùng buổi gặp nhau sau Thánh Lễ dưới hội trường giáo xứ!

 

Nguyện xin Thiên Chúa luôn giữ gìn nhiệt huyết, sự trăn trở, lòng hy sinh của quý vị để chúng ta cùng có một cộng đoàn yêu thương, đoàn kết và phát triển!

 

Thay mặt Ban TTVLC

Anrê Võ Ngọc Ánh