7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lời Cảm Ơn Của Đoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng GiêsuĐoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng Giêsu xin cảm ơn Cha, Thầy, Quý Sơ và cộng đoàn đã ủng hộ sinh hoạt của Đoàn và đặc biệt là tạo điều kiện cho chúng con trong Chương Trình Bingo Night vừa qua. Sự ủng hộ của cộng đoàn là một sự tiếp sức lớn cho Đoàn và chúng con vô cùng cảm kích.


Mong Cha, Thầy, Quý Sơ và cộng đoàn tiếp tục và luôn cầu nguyện cho Đoàn chúng con ngày một thăng tiến.


Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ban nhiều hồng ân trên Cha, Thầy, Quý Sơ và quý ân nhân.


Đoàn TNTT Têrêsa Hài Đồng Giêsu