7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Lễ Rước Kiệu 2021

Xin cám ơn các Cha, các Sơ, thầy Phó Tế, các ban ngành và toàn thể cộng đoàn đã chuẫn bị và tham dự buổi rước kiệu thật sốt sắng 

Nguyện xin Chúa, Thánh Cả Giuse, và Đức Mẹ luôn bảo vệ và ban nhiều ơn lành trên quý tín hữu

Xin xem thêm hình tại đây