7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

Xem thêm hình

Những Đoản Khúc Tạ Ơn

Tạ ơn Chúa, con được dìm trong nước

Nước trong veo: khởi từ buổi ban sơ

Nước chở che: dân băng qua Biển Đỏ

Và đến tận giếng Thánh Tẩy bây giờ.

 

Tạ ơn Chúa, con được mang áo trắng

Màu tinh khôi, không tì ố bụi trần

Tấm áo trắng, Chúa giặt trong Khổ Nạn 

Trao cho con, như mời gọi canh tân.

 

Tạ ơn Chúa, con được trao nến sáng

Nến Phục Sinh, thắp giữa lúc đêm đen

Đêm tăm tối, trần gian như âm phủ

Lửa tình yêu xóa thù hận hờn ghen.

 

Tạ ơn Chúa, con nhận dầu thánh hiến

Nhận sức thiêng, nhận lời Chúa sai đi

Con đến sống giữa thế gian nghi hoặc

Lòng đơn sơ, tin cậy, chẳng ngại chi.

 

Tạ ơn Chúa, con được dự tiệc Thánh

Bánh trường sinh, con chắc dạ no lòng

Chúa trong con, con nép mình bên Chúa

Đời bỗng vui, nhẹ bổng, mảnh hồn trong

 

Tạ ơn Chúa, lửa Thánh Thần ban xuống

Thiêu đốt lòng, rực cháy bảy ơn thiêng

Mang lửa mến, con lên đường vạn nẻo

Giữa nhọc nhằn cay đắng vẫn an nhiên

 

                                      Khổng Thành NgọcChúc mừng các bạn lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm

tại Nhà Thờ St. Ann, Canh Thức Phục Sinh 2017

15-04-2017