7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2017

Anh chị em thân mến,

Cuối tuần qua, chúng ta đã có buổi suy tư diễn ra rất tốt đẹp dành cho các giáo lý viên, giảng viên và các thiện nguyện viên trong Ban Giáo Lý, do Cha James Eblen hướng dẫn, với đề tài: “Chúa không ngừng mời gọi chúng ta như thế nào?”. Chúng ta đã cử hành Thánh Lễ với nghi thức ủy thác và chúc lành cho các giáo lý viên, học viên, và phụ huynh vào ngày cuối tuần đón nhận Dự Tòng. Xin cảm ơn Sơ Theresa, vị điều hợp viên lớp Giáo Lý, cùng nhiều anh chị em thiện nguyện viên đã tham gia tổ chức sự kiện này. Chúng ta có nhiều chương trình huấn luyện Đức Tin bằng ba ngôn ngữ (Anh Ngữ, Spanish, và Việt Ngữ). Chúng ta cũng có Thánh Lễ Samoa và tĩnh tâm dành cho Cộng Đoàn Samoa. Liên giáo xứ chúng ta hân hạnh có được tính chất đa dạng này, nhưng cũng cần có một vị điều hợp giỏi giúp chúng ta làm việc thống nhất (hiệp nhất với nhau) để vượt qua những khó khăn gắn liền với thực tế này. Hiện đã có bản phúc trình rất đặc sắc của ban phụ trách Giáo Lý dành cho Cộng Đoàn Spanish tại Giáo Xứ Sacred Heart dưới sự hướng dẫn của Cha Patrick, phụ tá của ngài là chị Maria và nhóm của chị. Chương trình giáo lý tại Giáo Xứ Sacred Heart sử dụng tiếng Spanish, và chúng tôi xin cảm ơn ban phụ trách đã bền bỉ thực thi sứ vụ này. Chúng ta hiện đã bắt đầu tất cả các lớp Giáo Lý. Mong anh chị em đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia hỗ trợ giáo xứ trong các hoạt động mục vụ năm nay.

Anh chị em đã nghe trình bày chứng từ cuối tuần qua về việc đóng góp thể hiện tinh thần Người Quản Lý Trung Tín. Kính mời anh chị em bớt chút thời giờ hoàn thành phiếu cam kết đóng góp thời giờ và khả năng, rồi gửi về văn phòng giáo xứ. Rất mong anh chị em điền vào các mục mình muốn tham gia trong năm nay hoặc tiếp tục các hoạt động mục vụ mình đã tham gia (tái xác nhận). Ủy ban phụ trách cuộc vận động đóng góp thể hiện tinh thần Người Quản Lý Trung Tín sẽ giúp chúng tôi sắp xếp, nhắc nhở và giúp những anh chị em trong giáo xứ muốn tham gia hoạt động mục vụ của liên giáo xứ, vì thực thi tinh thần người quản lý trung tín chính là lối sống giúp chúng ta tìm được niềm an vui khi chia sẻ và phục vụ mọi người.

Xin chúc mừng các bé sơ sinh và các thiếu nhi đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy với sự tham dự của gia đình và bạn bè tại liên giáo xứ chúng ta. Xin chào đón các thành viên mới gia nhập cộng đoàn dân Chúa chúng ta và cầu chúc cho các gia đình tìm được niềm vui vì đã lãnh nhận sự sống mới được Chúa trao ban. Cũng xin chúc mừng các đôi hôn phối đã cử hành bí tích Hôn nhân tại giáo xứ và cam kết nâng đỡ nhau sống ơn gọi gia đình. Xin cảm ơn gia đình của các đôi bạn này đã luôn hỗ trợ, nhất là khi các đôi bạn cử hành Bí Tích Hôn Nhân, khởi sự bước vào cuộc sống chung, cùng nhau thề ước và được Giáo Hội chúc phúc.

Xin cảm ơn vị thuyết trình chứng từ trong Thánh Lễ cuối tuần để cổ động việc đóng góp về thời giờ và khả năng, thể hiện tinh thần người Người Quản Lý Trung Tín. Xin cảm ơn vị thuyết trình về lớp Giáo Lý, đồng thời cảm ơn anh chị em đã hưởng ứng lời giáo xứ mời gọi tham gia hoạt động mục vụ của giáo xứ chúng ta. Chúng ta hân hạnh có Ủy Ban Truyền Thông liên giáo xứ lo việc thông tin các hoạt động và sự kiện của liên giáo xứ. Chúng ta rất mong được biết những hoạt động của các ban mục vụ và những sự kiện diễn ra tại liên giáo xứ, nhờ đó mới có thể tham gia được.

Xin vị điều hợp của mỗi ban mục vụ chia sẻ bản phúc trình hằng tháng trên website giáo xứ để cổ động những hoạt động mục vụ của ban mình. Tôi rất vui mừng và hãnh diện được nghe phúc trình của các ban mục vụ tại mỗi phiên họp của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Mỗi giáo xứ đều có nhiều hoạt động mục vụ và mọi người đều thấy rất được nâng đỡ và hỗ trợ, như thành viên trong một hội đoàn, đồng thời cũng là ủy viện Hội Đồng Mục Vụ, đã phúc trình (cho biết hội của mình đã đến thăm từng gia đình theo phận vụ của hội, để cùng cầu nguyện với gia đình ấy). Điều này cũng tương tự hoạt động mục vụ của Ban Công Tác Xã Hội của liên giáo xứ chúng ta.

Chúng tôi đã họp với các Hội Đồng Mục Vụ và Tài Chính tại Giáo Xứ Sacred Heart sau mùa hè. Buổi họp khá dài với nhiều vấn đề và những điều đang được quan tâm cần được bàn bạc với hai hội đồng. Chúng tôi đã có được bản phúc trình tài chính thật tốt đẹp và hiện đang làm việc đúc kết thông tin để đưa vào bản Phúc Trình Thường Niên của Giáo xứ, sẽ được gửi đến nhà anh chị em vào tháng Mười trước khi bắt đầu cuộc đóng góp về tài chính, thể hiện tinh thần Người Quản Lý Trung Tín. Cảm ơn anh chị em luôn quảng đại đóng góp và hỗ trợ giáo xứ. Khi làm việc về bản dự thảo Phúc trình Thường niên của Giáo xứ, tôi thật ngạc nhiên khi đọc thông tin về những việc chúng ta đã hoàn thành tại mỗi giáo xứ với những hoạt động mục vụ của mình. Chúng ta có được quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Sơ, và ban điều hành giáo dân rất nhiệt thành, và những gì các vị đã thực hiện đều khiến chúng ta thật sự khâm phục.

Cha Patrick và tôi hết lòng cảm ơn Cha Dwight và Cha Jose đã giúp liên giáo xứ mỗi khi các ngài thu xếp được. Quý Cha hiện làm tuyên úy tại các bệnh viện, cầu nguyện, nâng đỡ, và trợ giúp những người cần được thương yêu và săn sóc. Cả hai Cha chỉ có thể giúp chúng ta vào cuối tuần. Chúng ta cũng được Cha Andrew, thuộc Đan Viện Mt. Angel, đến giúp Cộng Đoàn Samoa vào ngày cuối tuần cuối cùng của mỗi tháng. Xin hết lòng cảm ơn tất cả quý Cha, quý Sơ và quý Thầy luôn dành cho liên giáo xứ mọi hỗ trợ quý báu. Văn phòng giáo xứ hiện đang chuẩn bị bản phúc trình thường niên để gửi đến nhà anh chị em. Hy vọng anh chị em đọc và sẽ thấy hãnh diện về những việc chúng ta đã làm.

Nguyện xin Chúa tiếp tục ban muôn ơn lành cho năm học mới của chúng ta!

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô,

Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, T.S.Mục Vụ

Linh Mục Chính Xứ Liên Giáo Xứ

(Khổng Thành Ngọc dịch)