Mục Đích:

Trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, Tacoma WA, được thành lập nhằm mục đích giúp đỡ thiện nguyện cho các con em người Việt Nam trong cộng đoàn được "Nghe, Hiểu, Đọc, Viết, và tìm hiểu về Văn Hóa Việt Nam".

Sứ Mạng:

Trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh (VN-LBT) là một đoàn thể Công Giáo trực thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse qua sự quản lý trực tiếp của cha Chánh Xứ cùng dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Đại Diện Cộng Đoàn (BPV). Hiệu Trưởng và Hiệu Phó của trường được chỉ định bởi cha Chánh Xứ và Ban Đại Diện. Ngoài mục đích giúp các con em người Việt Nam trong cộng đoàn học hỏi tiếng Việt và tìm hiểu giữ gìn văn hóa Việt Nam, trường còn có trách nhiệm khuyến khích và tạo điều kiện các em học sinh, thầy cô, và phụ huynh tham gia các sinh hoạt trong cộng đoàn. Các thầy cô điều hành Trường Việt Ngữ phải tạo một môi trường sinh hoạt vui tươi cho các em họch sinh, tinh thần đoàn kết cho các thầy cô giáo, để mọi người có dịp được gặp gỡ và cùng nhau học hỏi để trở thành người tín hữu tốt trong cộng đoàn Thánh Giuse theo đúng "Tinh Thần Gia Đình Thánh Lê Bảo Tịnh".