7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Tương Lai Của Em
Posted 3/6/2013

Em muốn có một tương lai thật thành công. Em cũng biết rằng em sẽ phải làm việc chăm chỉ để có được điều đó. Để có một tương lai hạnh phúc, đường đi phải có nhiều khó khăn nhưng em tin rằng em sẽ có được một tương lai tốt đẹp.

Julie Dinh

Để được vào một trường đại học tốt, em biết là em phải tốt nghiệp trường high school với điểm trung bình 3.8 hoặc cao hơn. Em sẽ làm việc chăm chỉ để được một suất học bỗng. Em hy vong em được nhận vào University of Washington ở Seattle hoặc là Seattle University, giống như chị của em. Em muốn học và làm trong lĩnh vực y tế và có thể làm y tá như là y tá nhi khoa, siêu âm hoặc chỉ là một RN. Nếu may mắn, em sẽ học thêm để có được bằng Master's. Và với số tiền em làm ra, em muốn lo lắng và chăm sóc cho ba mẹ em trước, sau mới đến bản thân em.

Cùng với việc đi học, đi sinh hoạt ở nhà thờ giúp rất nhiều cho tương lai của em. Em muốn trở thành một huynh trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể để dạy cho các em học sinh Thiếu Nhi. Em cũng có thể dạy cho các em nhỏ nhảy múa hoặc dạy trong các lớp học ở Việt Ngữ. Khi em bắt đầu có gia đình, em hy vọng là em sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu em không có gia đình và Chúa gọi em đi theo cuộc đời của một bà sơ, em sẽ trở thành một nữ tu sĩ. Nếu em có gia đình hoặc là Chúa đã gọi em, em cũng tin rằng Thiên Chúa sẽ dẫn em qua cuộc đời và tương lai của em.

Julie và Sơ Mai Trinh

Điều quan trọng nhất của em là làm cho ba mẹ em được vui lòng. Em cảm thấy điều này chỉ là một phần nhỏ so với tất cả những gì mà ba mẹ đã làm cho em. Em muốn theo đuổi một tương lai tươi đẹp để cho ba mẹ và bản thân mình được đẹp lòng.

+ Đinh Julie